Nieuwe wijk Zuiderplantage – de gedachte

De Zwarte Hond over haar ontwerp:

De gevels van de diverse woningen karakteriseren zich door de verschillen onderling en de relatie met zijn omgeving. De openingen in de gevel zijn altijd op specifieke plekken gelegen zodat men optimaal van het uitzicht kan genieten. Daarbij valt te denken aan ramen tot aan de grond, erkerramen en franse balkons. Bijvoorbeeld de voordeuren van enkele types zijn verplaatst en in de zijgevel gesitueerd, waardoor een andere plattegrond ontstaat en gevel iets bijdraagt aan de buurt. Tevens zijn de ramen van de hoektypen gesitueerd op plekken waardoor er een mooi uitzicht ontstaat vanuit de woon- of eetkamer. Hierdoor wordt de woning meer verankert met zijn omgeving. Elk type kent een eigen vormgegeven raam. Daarnaast zit er een verschil in detaillering, het ene raam is een erker raam en de ander ligt verdiept in het metselwerk. De straten zijn ontworpen als karaktervol ensemble.

Bij de keuze van de materialen is goed gekeken naar het tot stand brengen van het dorpse karakter en de verschillen onderling. Dit gebeurt door het toepassen van: karaktervolle materialen bijvoorbeeld door een grote keramische Romaanse dakpan, een speciale behandeling van het metselwerk, terugliggend voegwerk, slanke kozijnen, een specifieke entree met mooi deurbeslag. De materialen kenmerken zich door hun natuurlijke uitstraling, zinken dakkapellen en hemelwaterafvoer, aluminium kozijnen, keramische dakpannen, ruw metselwerk, de houten voordeur, zinken erkerkozijnen. De bouwkundige details kennen een strakke ‘schnitt’, welke wordt bepaald door de aansluiting van verschillende materialen en de behandeling ervan. Bijvoorbeeld door de ramen vrij diep in de gevel te leggen, waardoor deze een extra voornaamheid krijgen. Tevens zal deze ‘schnitt’ zorgen voor de aansluiting met de naastgelegen te ontwikkelen appartementen.
De diversiteit, individualiteit, karaktervol, en verscheidenheid leveren uiteindelijk een collectieve en coherente buurt op.

Leyten en Partner

Om een woonbuurt te maken die aansluit bij de kleinschaligheid en diversiteit van het bestaande dorp Huizum, is er gekozen voor het maken van kleine straten, welke rijk zijn aan diversiteit en een eigentijds materialen en een hedendaagse bouwkundige detaillering. Elk woningtype heeft een eigen karakter gekregen, waardoor de individualiteit van de woning benadrukt wordt. Dit komt tot stand door: de verschillende dakhoogten, de verschillende materialen per woningtype, het verschil in de woningplattegronden, in gebruik tot het verschil in het bouwkundige detail. Door de verschillende types aan een te schakelen ontstaat er een diverse en levendige straat, welke zich manifesteert als een buurt met individuele huizen met een dorps karakter.De woningplattegrond kenmerkt zich door de relatie met de omgeving en de openbare ruimte. Bij enkele types zit de eetkamer aan de straat, met twee openslaande deuren. De keuken kan optioneel ook aan de straatzijde worden gesitueerd. Het hele entreegebied nodigt de bewoners uit tot verschillende activiteiten, die op hun beurt weer een bijdrage leveren aan de straat of de buurt.

De woonkamer is open en heeft een relatie met de tuin. Op de verdieping zit een kern met een apart toilet en badkamer en hier bevinden zich 3 slaapkamers. De bovenste verdieping kan op verschillende manieren door de bewoner zelf worden ingevuld, als extra slaapkamer, als berging of zelfs als studie- of werkkamer. Bovendien kan men nog kiezen voor een dakkapel zodat deze ruimte nog wordt vergroot.