Het Leeuwarder bos is gesitueerd aan de noordrand van de stad Leeuwarden. De aanplant van het bos was een initiatief van de Face Foundation, een stichting die wereldwijd bossen aanplant ter compensatie van de CO2 uitstoot. FACE staat voor Forest Absorbing Carbondioxide Emissions. De aanleg startte in 1992 en werd in 1996 afgerond. Inmiddels is het uitgegroeid tot een 140 hectare groot recreatiebos met een multifunctioneel karakter en een soortenrijke flora en fauna. Behalve ten behoeve van recreatie vervult het ook een functie voor de natuur, het landschap en de houtproductie.
In de velden eromheen grazen de Schotse Hooglanders, maar het kan zomaar gebeuren, dat je ze in het bos tegenkomt.