De geschiedenis van de Froskepôlle gaat terug naar de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog. Bij het graven van het Van Harinxmakanaal ontstaat een eiland tussen Ouddeel, Wijde Greuns en het nieuwe kanaal. De eerste decennia dient het eiland als stortplaats voor bagger, slib en grond.
In de jaren zestig en zeventig ontstaat geleidelijk de huidige vormgeving van het gebied. Met de aanleg van een bruggetje in 1977 wordt het gebied eenvoudig toegankelijk voor recreatie. Voor die tijd kon je er ook al recreëren, maar dan moest je met een pont over. De naam Froskepolle is afkomstig van een herberg, die er reeds in 1784 stond.
De molen zorgt voor stromend water in de sloot en de vijvers in de polder. De molen is overigens al meer dan honderd jaar oud. Gebouwd in 1896 aan de Zwette en ruim vijftig jaar in gebruik voor de polder “Het Huizumer en Goutumer Nieuwland”. In 1962 is -ie verhuisd naar de Froskepôlle.